LUKÁŠ BAČEVSKÝ – TEL. +420731465101, RENOVACE, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY STUDNÍ

Chemické i mechanické úpravny vody

 

Přerušení hlavního přívodu vody

 

 

Příprava mechanického filtru

Potřebný materiál

Kompletace

Zapojení filtračního okruhu

Nastavení dávkovacího čerpadla