LUKÁŠ BAČEVSKÝ – TEL. +420731465101, RENOVACE, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY STUDNÍ

Úpravny vody

Centrální úpravny vody:

Centrální úpravny vody slouží k ošetření veškeré protékající vody skrze přístroje a  mechanismy,které dle potřeby upravují vodu dle parametrů pro pitný režim. Součástí centrálních úpraven vody vždy bývá mechanický filtr na hrubé
nečistoty, který se umystuje před úpravnu, aby zachytil drobné nečistoty a tak ochránil jejich poškození. Pro správné navržení technoligii je vždy nutný rozbor vody.

Mechanické filtry:

Mechanické filtry jsou určeny pro domácí použití i pro použití u větších objektů. Jsou vhodné zejména tam, kde je požadavek na vysoký průtok vody nebo voda je hodně znečištěná. Odstraňují mechanické nečistoty z vody až do 5 mikronů, tj. písek, hlína, jíl a jiné nerozpuštěné částice.

 

Fotografie realizací úpraven a filtrů