LUKÁŠ BAČEVSKÝ – TEL. +420731465101, RENOVACE, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY STUDNÍ

O naší firmě – čím se zabýváme

Hlavní programy firmy

 • čištění kopaných studní – cihla, skruž, kámen
 • opravy a rekonstrukce kopaných studní
 • zapravení mezer skruží
 • nápravy havarijních stavů studny
 • dokončení stavebních prací pro zhotovení vrtu
 • dodání a výměnu skruží
 • dodání a výměnu poklopů
 • osazení studní čerpací technikou
 • výměny potrubí a sacích košů
 • instalace ručních pump
 • instalace úpraven a filtrací vody

Studna by se měla jednou za tři až čtyři roky vyčistit, nebo alespoň důkladně zkontrolovat.

Kdo má na dně velkou vrstvu usazenin a kalů, riskuje, že pije kontaminovanou vodu a může si tak zničit čerpadlo nebo domácí vodárnu. Dle naší praxe mnoho majitelů objektů, kteří jsou odkázáni na vlastí zdroj vody (studnu), pravidelnou údržbu zanedbává nebo odkládá. Zavolají nám až v případě, kdy jim začne z kohoutku téct kalná voda nebo neteče vůbec. Pak bohužel zjistíme, že se ucpal sací koš nebo se spálilo čerpadlo. Není výjimkou, že pak najdeme sací koš zabořený do bahna na dně.

Stav před čištěním

Proč studnu čistit?

Každá studna s pramenem strhává do výkopu i drobné nečistoty, které se pak usazují na dně. Záleží na složení půdy, ve které je kopaná. Studny ve tvrdých horninách toto riziko přinášejí méně. Kdo má studnu kopanou do běžné hlíny by měl studnu kontrolovat nejméně jednou za 2 až 4 roky. S velkou vrstvou kalů a usazenin na dně je pravděpodobnost kontaminace bakteriemi, které se do studny mohou dostat nejen s vodou, ale třeba i netěsným zaklopením studny nebo se vytlačovat společně s povrchovou vodou mezerami mezi skružemi.

Realizujeme desinfekci a čištění kopaných studní včetně výměny skruží, zákrytových desek i prohlubování.
Dle ČSN 75 5115. Zajišťujeme také rozvod do domu i výměnu starého potrubí.

 

 

Co udělat po čištění?

 

Vodu nemůžete používat hned, vydržte alespoň do druhého dne. Pak se ovšem ještě nebude hodit k pití. Měli byste počkat na to, až zmizí účinky SAVA. 

Uvádí se hranice maximálně jednoho dne. Přibližně za dva týdny po tomto procesu byste si opět měli nechat udělat rozbor. A nezapomeňte na to, že ten je dobré navíc opakovat pravidelně.

Dále se zabýváme dodávkami úpraven vody, které dělíme na:

Mechanické úpravny:

Mechanické filtry jsou určený pro domácí použití i pro použití u větších objektů. Jsou vhodné zejména tam, kde je požadavek na vysoký průtok vody nebo voda je hodně znečištěná. Odstraňují mechanické nečistoty z vody až do 5 mikronů, tj. písek, hlína, jíl a jiné nerozpuštěné částice. Mechanické filtry slouží k předfiltraci vody a instalují se jako “první” stupeň filtračního systému. Účinnost filtru je daná velikostí zrna, které již nepropustí. Filtry vždy zmenšují množství protékané vody a u filtrů do potrubí se musí provádět pravidelné čištění nebo výměna filtračních vložek, jinak dojde k ucpání.

 Chemické úpravny:

Tyto úpravny se liší dle typu znečištění, které mají odstranit. Velmi časté znečištění bývá bakteriologické, toto se odstraňuje instalací dávkováním roztoků přímo do vody. Pokud je zdroj pitné vody ze studny mírně znečištěn bakteriemi, pak v mnoha případech stačí studnu vyčistit a desinfikovat tlakovým přístrojem.

Dále se setkáváme se znečištěním různého chemického charakteru, například manganem nebo dusičnany. Úpravny pro tento druh znečištění ve většině případů používají dávkovací čerpadlo, které automaticky přidává potřebné množství chemie. K tomu jsou zapotřebí další technologie jako retekční nádoby, impulsní vodoměr a směšovací zařízení.