LUKÁŠ BAČEVSKÝ – TEL. +420731465101, RENOVACE, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY STUDNÍ

Čištění studní

Čištění kopaných studní od nás zahrnuje:

  • Vyčerpání vody a nečistot odkalovacím čerpadlem
  • tlakový oplach
  • desinfekci stěn
  • odbornou kontrolu stavu skruží
  • ruční vybrání nečistot
  • odstranění vrostlých kořínků
  • vhodná volba filtrační vrstvy
  • dle potřeby je provedeno utěsnění spár kvůli povrchovým vodám a bakteriím
  • následná čerpací zkouška

Co když rozbor vody stále nevyhovuje?

Pokud bude rozbor vody nevyhovující i po vyčištění studny, je velká pravděpodobnost, že jde o znečištění právě přitékající vody.

V dané chvíli by další čištění studny bylo pravděpodobně zbytečné.

Je pak tedy vhodnější instalovat filtrační zařízení, které vodu vyčistí a stabilizuje její hodnoty, tak aby splňovala hygienické limity ve všech následných  rozborech vody. 

Čištění skružové studny

Čištění zděné studny

Čištění kamenné studny