LUKÁŠ BAČEVSKÝ – TEL. +420731465101, RENOVACE, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY STUDNÍ

Čištění

Čištění kopaných studní od nás zahrnuje:

  • Vyčerpání vody a nečistot odkalovacím čerpadlem
  • tlakový oplach
  • desinfekci stěn
  • odbornou kontrolu stavu skruží
  • ruční vybrání nečistot
  • odstranění vrostlých kořínků
  • vhodná volba filtrační vrstvy
  • dle potřeby je provedeno utěsnění spár kvůli povrchovým vodám a bakteriím
  • následná čerpací zkouška

Studna v havarijním stavu

Odstranění starého poklopu

Studna před vnitřním čištěním

Silně znečištěná studna před vyčištěním

Studna po vyčištění

Studna po vyčištění a výměně poklopu