LUKÁŠ BAČEVSKÝ – TEL. +420731465101, RENOVACE, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY STUDNÍ

Studny

Realizujeme desinfekci a čištění kopaných studní včetně výměny skruží, zákrytových desek i prohlubování.
Dle ČSN 75 5115. Zajišťujeme také rozvod do domu i výměnu starého potrubí.

Studna by se měla jednou za tři až čtyři roky vyčistit, nebo alespoň důkladně zkontrolovat.

Kdo má na dně velkou vrstvu usazenin a kalů, riskuje, že nejenže pije kontaminovanou vodu, ale může si tak zničit čerpadlo nebo domácí vodárnu. Dle naší praxe mnoho majitelů objektů, kteří jsou odkázáni na vlastí zdroj vody (studnu) pravidelnou údržbu zanedbává nebo odkládá. Zavolají nám až v případě, kdy jim začne z kohoutku téct kalná voda nebo neteče vůbec. Pak bohužel zjistíme, že se ucpal sací koš nebo se spálilo čerpadlo. Není výjimkou, že pak najdeme sací koš zabořený do bahna na dně. 

 

Proč studnu čistit?

Každá studna s pramenem strhává do výkopu i drobné nečistoty, které se pak usazují na dně. Záleží na složení půdy, ve které je kopaná. Studny ve tvrdých horninách toto riziko přinášejí méně.
Kdo má studnu kopanou do běžné hlíny by měl studnu kontrolovat nejméně jednou za 2 až 4 roky. S velkou vrstvou kalů a usazenin na dně je pravděpodobnost kontaminace bakteriemi, které se do studny mohou dostat nejen s vodou, ale třeba i netěsným zaklopením studny nebo se vytlačovat společně s povrchovou vodou mezerami mezi skružemi.

Co udělat po čištění?

Vodu nemůžete používat hned, vydržte alespoň do druhého dne. Pak se ovšem ještě nebude hodit k pití. Měli byste počkat na to, až vymizí účinky Sava.

Uvádí se hranice maximálně jednoho dne. Přibližně za dva týdny po tomto procesu byste si opět měli nechat udělat rozbor. A nezapomeňte na to, že ten je dobré navíc opakovat pravidelně.